Stanisław Zaborowski

Producer

+48 696449317

s.zaborowski@silver-frame.com

 

Daria Maślona

Producer

+48 784087290

d.maslona@silver-frame.com

Office:

Hoża 27,  00-521
Warsaw, POLAND

Mail Adress:

Grzybowa 28

05-092 Lomianki, POLAND

DROP US A LINE:

Silver Frame Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łomiankach  ul. Grzybowa 28, 05-092, Łomianki  Polska, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego zgodnie z prawem polskim pod numerem KRS 0000801563 Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd rejonowy w Warszawie, XIV wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego . NIP: 118-219- 90-18